ЗДРАВЕ

Ако отрязък А не е изпълнен, как се изписват лекарствата по рецептата?

Издадена ми е рецепта 5а по протокол за Оземпик. Отрязък А не е изпълнен, поради липсата на медикамента в аптечната мрежа. Към днешна дата е наличен, но от аптеката отказват да изпълнят отрязък В, въпреки че е в срока на валидност. Връщат ме при личния лекар да анулира рецептите и да направи ново предписание на бланка 5а с днешна дата.

Така ли трябва да се постъпва? По силата на кой нормативен документ?

Найден Йовчев, гр. Бургас

Съгласно чл.30, ал.2 от Наредба №4 за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (Наредба №4), отделните части на тройното електронно предписание (рецептурна бланка-образец МЗ – НЗОК №5А ) се изпълняват последователно в следните срокове считано от датата на издаването на рецептата, съответно – датата на отпускане на предходното количество от предписаните продукти:

– до 15 календарни дни – за отрязък А;

– от 25 до 45 календарни дни – за отрязък В;

– от 50 до 75 календарни дни – за отрязък С.

Тоест, при неизпълнена част А от тройното електронно предписание, лекарствените продукти, изписани с част В и С, могат да се отпуснат в нормативно посочените срокове.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button

����� ������

�������� �� ����

������ �� �������