ИКОНОМИКА

Чужденците развързаха кесиите, изкупиха ни…

Трети пореден месец се увеличават покупките на имоти от чужденци у нас, след като месеци наред потокът от инвестиции беше отрицателен. Причината бяха основно руските граждани, които след избухването на войната в Украйна, започнаха активно да продават имотите си у нас, съобщава Pariteni.bg.

За първите три месеца нетният поток от инвестиции на чуждестранни лица в недвижими имоти е положителен в размер на 2.3 млн. евро, при отрицателен нетен поток от 4.

7 млн. евро за януари – март 2022 г., показват последните данни на БНБ За първите два месеца на годината потокът от инвестиции отново беше положителен в размер на 0.4 млн. евро.

За сравнение през първите два месеца на миналата година той беше отрицателен в размер на 3.9 млн. евро.

Преките инвестиции в страната за януари – март 2023 г., отчетени съгласно принципа на първоначалната посока на инвестицията, е положителен в размер на 1,498 млрд. евро (1.7% от БВП), като е по-голям със 130.2 млн. евро (9.5%) спрямо този за януари – март 2022 г. (положителен поток от 1,368 млрд. евро, 1.6% от БВП) .

През март 2023 г. потокът е положителен в размер на 903.3 млн. евро, при положителен поток от 420.4 млн. евро за март 2022 г. Дяловият капитал (преведени/изтеглени парични и апортни вноски на нерезиденти в/от капитала и резервите на български дружества, както и постъпления/плащания по сделки с недвижими имоти в страната) е положителен и възлиза на 228.5 млн. евро за януари – март 2023 г. Той е по-голям с 57.9 млн. евро от този за януари – март 2022 г., който е положителен в размер на 170.7 млн. евро

Най-големите нетни положителни потоци по преки инвестиции в страната за януари – март 2023 г. са от Нидерландия (520.6 млн. евро), Гърция (119.4 млн. евро) и Италия (115.7 млн. евро), а най-големите нетни отрицателни потоци – към Люксембург (91.1 млн. евро) и Румъния (39.3 млн. евро).

ПРОЧЕТИ

Back to top button