ИКОНОМИКА

Горещо проучване показа, че заплатата на българина…

Липса на удовлетвореност от условията на труд, ниски заплати и висок стрес на работното място в България, заявяват повечето българи в национално проучване, организирано от Career Show, предава БНР.

За 82.64 на сто от анкетираните заплатата им не е справедлива спрямо опита и уменията им. Дори и в най-високо платения сектор у нас, този на ИТ специалисти, се наблюдават 65.3%, които смятат заплащането си за несправедливо и ниско.

Най-недоволни от заплащането си са заетите в сектор бизнес и публична администрация (близо 90%). 

За малко над 40 на сто от хората достатъчно е увеличение на заплатата с 20%, за да се решат да сменят работата си. Други 27% биха се преместили само при 50% по-високо възнаграждение.

На въпроса “Удовлетворени ли сте от условията на труд в компанията си?” едва 22.12% от анкетираните са отговорили положително. Останалите 77.88% най-често са отбелязали, че биха желали по-високо възнаграждение (37.84%) и работна среда с по-малко стрес (18.01%). 

Интересното е, че секторът с най-висока удовлетвореност от условията на труд не е секторът с най-висока заплата.

Според анкетираните най-важни от допълнителните придобивки и инициативи, които предлагат компаниите, са гъвкавото работно време, регулярните бонуси и програмите за обучение и повишаване на квалификацията. 

Проучването е проведено чрез анонимна анкета, в която участие са взели над 1000 души, работещи в различни сектори и градове у нас. 

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button