ЗДРАВЕ

Има ли право свекърва ми на ТЕЛК – на хемодиализа е?

Моля да уточните полага ли се ТЕЛК и пенсия за пациент на хемодиализа? Свекърва ми сега е в болница, на 52 години е. Страда от поликистозни бъбреци и днес ни съобщиха, че вероятно ще се наложи да мине на диализа. Как се определя размерът на пенсията? Личният лекар ли трябва да подготви документите й?

Радостина Велева, гр. София

Право да подаде молба за освидетелстване от ТЕЛК има всеки български гражданин, който може да представи медицинска документация, доказваща здравословното му състояние.

Първо се обърнете към личния лекар на свекърва ви. Джипито, а за хората, които нямат такова – лекуващият лекар, насочва болния към ТЕЛК с медицинско направление по образец, когато приеме, че са налице:

1. трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, която не е предшествана от временна неработоспособност;

2. вид и степен на увреждане.

В случаите, когато за конкретно заболяване са извършени консултации и изследвания през последните 12 месеца, предхождащи явяването в ТЕЛК, и резултатите от тях са налични в медицинската документация на пациента, към направлението личният лекар, а за хората, които нямат такъв – лекуващият специалист, прилага заверени копия на същите, без да се налага повторното им назначение и извършване.

Степента на трайно намалената работоспособност се определя въз основа на подробна клинико-експертна анамнеза, задълбочен клиничен преглед, насочени лабораторни и функционални изследвания, и данните от наличната медицинска документация, даващи представа за функционалното състояние на заболелия орган и организма като цяло.

Органите на ТЕЛК определят какви изследвания са необходими, които трябва да представи пациентът, за да могат да се произнесат по отношение на трайно намалената работоспособност и на вида, и степента на увреждане за определените заболявания.

Министерството на здравеопазването и регионалните здравни инспекции (РЗИ) организират и ръководят медицинската експертиза. Информация за начина на явяване, освидетелстване и преосвидетелстване, както и за обжалване на издадени решения, следва да получите от компетентната институция. На сайта на Министерството на здравеопазването са публикувани телефоните за връзка с граждани.

По отношение на това дали свекърва ви има право на инвалидна пенсия, тя се определя на хора с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане.

Уточняваме, че Кодексът за социално осигуряване е основният нормативен акт, който урежда обществените отношения, свързани с пенсионното осигуряване. По силата на неговите разпоредби се отпускат както пенсии за трудова дейност, така и пенсии, несвързани с такава. А компетентната институция по прилагането на тези разпоредби е Националният осигурителен институт (НОИ).

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button