ЗДРАВЕ

Какъв е срокът за провеждане на вторичен преглед с направление?

До колко дни мога да направя вторичен преглед при специалист с направление? Прочетох различни мнения, като веднъж пишеше до 30 дни от датата на първичния преглед, а в други до 45 дни от датата на първичния.

Лично офталмолог ми е казвал, че с направлението, с което бях отишла на първичен преглед, имам право на вторичен в рамките на 45 дни от деня, в който бях при него.

Лиляна Златева, гр. Варна

С направлението, издадено от личния лекар към специалист, имате право на вторични прегледи, при необходимост и по преценка на специалиста.

Той определя колко вторични прегледа да извърши, като броят на прегледите се определя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед, не е необходимо да вземете ново направление от личния лекар.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button

����� ������

�������� �� ����

������ �� �������