ИКОНОМИКА

КЕВР решава за цената на газа през септември

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) на закрито заседание днес от 15:00 часа ще реши каква ще бъде цената, по която общественият доставчик да продава природен газ през септември на крайните снабдители и на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

В заявлението на „Булгаргаз“ от 11 август се предлагаше за утвърждаване цена на природния газ за септември от 315,61 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), включително компонента за дейността „обществена доставка“ от 2,24 лева за мегаватчас и компонента „задължения към обществото“ от 0,35 лв. за мегавчас.

Цената за август, утвърдена от КЕВР, е в размер на 297,89 лева за мегаватчас (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС), което означаваше повишение с 5,95 процента.

По време на откритото заседание на КЕВР на 30 август, на което бе обсъдено заявлението на обществения доставчик, изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Деница Златева каза, че окончателното увеличение на цената на природния газ ще бъде по-голямо. Тя се аргументира, че борсовият индекс, по който реферира „Булгаргаз“ при определяне на цената за септември, се е увеличил с близо 17 процента от датата на подаване на заявлението.

Златева добави, че в последните дни индексът нараства чувствително заради спиране на доставките по „Северен поток 1“ поради ремонтни дейности. Затова при отчитане на ръста на индекса към 31 август се очаква окончателното увеличение на цената да бъде по-голямо от това в подаденото заявление.

След края на заседанието пред журналисти Златева посочи, че прогнозната цена на природния газ за септември е около 350 лева за мегаватчас. По думите й това е увеличение с около 17 процента спрямо цената за август. 

Очаква се днес сутринта „Булгаргаз“ да внесе актуализирано заявление за цената на природния газ за този месец, а в 15:00 часа КЕВР на закрито заседание да я определи окончателно.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button