МИСТЕРИИ

Министерски цени: От 1 юли ще плащаме тока по нови правила!

Цената на тока за бита от 1 юли 2024 г. ще бъде определяна с тарифа на Министерски съвет (МС). Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) вече няма да определя тарифите на тока за домакинствата, гласят промени в Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия, които са пуснати за обществено обсъждане.

Министерският съвет ще определя базова стойност на електрическа енергия за 1 MWh, която ще плащат битовите потребители, към която ще бъдат добавяни 7% за електроразпределителните дружества (ЕРП-та), предвижда новата наредба.

Надбавката от 7% “включва икономически обосновани разходи и възвръщаемост за дейността “снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител”, както и разходи за балансиране, и се определя като обща стойност, без да се посочва конкретният размер на елементите, които я формират”, гласят предложените нови текстове от наредбата, уточнява „Труд“.

В момента цените на тока за домакинствата малко се различават за трите големи ЕРП-та, които доставят електроенергия за домакинствата в различните райони на страната. От 1 юли правителството ще определя цените на тока за бита и вероятно тарифите ще бъдат едни и същи за цялата страна. Надбавката за ЕРП-та също ще бъдат еднакви – в размер на 7 на сто.

Като в наредбата специално е написано, че когато Министерският съвет не определя базовата цена за домакинствата, което е планирано да стане още от края на 2025 г., надбавката за ЕВР-та ще бъде в размер на 7% прогнозната пазарна цена на тока. Така всъщност приходите на ЕРП-та ще бъдат гарантирани след като от 1 януари 2026 г. домакинствата започната да плащат по пазарни цени на тока.

Промените в Закона за енергетиката, които бяха направени в края на миналата година, дават възможност от 1 юли 2024 г. цените на тока за бита да бъдат определяни или с решение на парламента заедно с гласуването на държавния бюджет за съответната година, или с програма на Министерски съвет.

Цените на тока не бяха включени в Закона за държавния бюджет за 2024 г. и затова предстои да бъдат определени от правителството.

В момента КЕВР е определил крайната цена на тока за бита заедно със всички компоненти в нея – за производителите на електроенергия и за ЕРП-та. А от 1 юли Министерският съвет ще определя само базовата стойност на електрическа енергия за 1 MWh, а за ЕРП-та ще има надбавка в размер на 7 на сто.

Министерският съвет има огром­на свобода при определянето на цените на това. В Закона за енергетиката няма никакви критерии, от които правителството да се ръководи колко да плащат хората за ток. Това означава, че решението ще бъде изцяло политическо.

Същевременно от 1 юли ЕРП-та ще купуват ток за домакинствата на свободния пазар. Тоест ще купуват електроенергия по пазарни цени и ще я продават на домакинствата по фиксирани. Идеята е този механизъм да действа поне година и половина – до края на 2025 г. След това домакинствата ще плащат пазарни цени на тока, завишени със 7 на сто за ЕРП-та, става ясно от подготвените промени в наредбата.

В преходния период от 1 юли 2024 г. до края на 2025 г., ако фиксираните цени на тока за бита са по-ниски от пазарните, ЕРП-та ще получават компенсации от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. А ако пазарните цени са по-ниски от фиксираните, събраните допълнителни приходи от ЕРП-та от продажбата на ток на домакинствата ще влизат във Фонд “Сигурност на електроенергийната система”.

Правила по време на преходния период
Няма да има бонуси за енергийно бедни
Тарифите ще важат за всички

Енергийно бедните ще получават помощи след като домакинствата излязат на свободния пазар на ток.

По време на преходния период от 1 юли 2024 г. до излизане на домакинствата на свободния пазар на ток, няма да има помощи за енергийно бедните граждани. Тарифите, които предстои да бъдат одобрени от Министерски съвет, ще важат за всички граждани без значение какъв е доходът им.

Но след излизане на домакинствата на свободния пазар на ток, което се очаква да стане от края на 2025 г., помощи ще има само за енергийно бедните, а останалите ще трябва да плащат пазарни цени на електроенергията.

В групата на енергийно бедните ще влизат домакинства, които след като платят разходите си за енергия, разполагат с доходи на човек под линията на бедност.

За 2024 г. правителството е определило линията на бедност на 526 лв. Разходите за енергия за всяко домакинство няма да бъдат определяни според действителните сметки за ток, парно или според цената на дървата за огрев и пелетите. А ще се определят на база типово потребление на енергия според енергийните характеристики на жилището и броя на членовете в домакинството.

По-висока цена за по-голямо потребление
Може да има две различни тарифи за тока
Кабинетът има пълна свобода

Наредбата дава възможност да бъдат определени две различни тарифи за цената на тока според потреблението на домакинствата.

Промените в наредбата предвиждат, че компенсацията за ЕРП-та, ако фиксираната цена на тока за бита е по-ниски от пазарната, “може да бъде за цялото или за част от закупено то количество електрическа енергия от битовите крайни клиенти. Размерът на компенсацията може да бъде диференциран според количеството на закупената електрическа енергия”. Това дава възможност Министерският съвет да определи две различни тарифи за цената на тока.

Тоест при потребление на електроенергия до определен праг фиксираната цена на тока може да е една, а при по-голямо потребление да е по-висока. Възможно е Министерският съвет да реши да покрива разликата между пазарната и фиксираната цена на тока само за потребление на електроенергия до определен размер, а при по-голямо потребление хората да плащат по пазарни цени.

Въвеждането на две тарифи за тока беше предложено от Министерство на енергетиката още по време на последното служебно правителство. Тогава имаше коментари, че хората, които отопляват басейни, трябва да плащат по-скъпо за тока.

Но реално обсъжданият праг за по-евтин ток беше толкова нисък, че всички, които се къпят всеки ден и ползват бойлер, трябваше да плащат по високата тарифа. Сега проектът на наредба отново отваря възможността Министерският съвет да определи две различни тарифи за цената на тока. Така под претекст за по-голяма справедливост кабинетът ще има право да реши да има евтин ток само за хора, които готвят на газ, не ползват бойлер и климатици. Но всъщност бойлер и климатици ползват повечето хора в страната, а не само тези с басейни.

Хората получават фактури, както досега
Няма да има промени в сроковете за плащане

Правилата за получаване на фактури и сроковете за плащане от 1 юли няма да бъдат променяни.

От 1 юли 2024 г. няма да има никаква промяна за гражданите по отношение на това как ще получават фактурите от доставчиците на ток за потребената електроенергия. Няма да има и промяна по отношение на сроковете за плащане на сметките.

От средата на годината на хората няма да се налага да правят нищо. Те още няма да са на свободния пазар на ток и съответно няма да избират доставчик на електроенергия. Промените ще бъдат свързани предимно с работата на ЕРП-та.

Но Министерският съвет ще трябва да определи цената на тока за бита. Парламентът гласува промените в Закона за енергетиката, защото по време на правителството на Кирил Петков в Плана за възстановяване и устойчивост беше поет ангажимент домакинствата да излязат на свободния пазар на ток, за са получим следващия транш от парите от ЕС в размер на 1,3 млрд. лв. Промените в закона отдавна са гласувани, вече е решено, че хората ще плащат пазарни цени на тока, но парите от ЕС все още ги няма.

Регулираните цени на тока за бита спасиха гражданите от плащане на изключително високи сметки за ток в началото на войната в Украйна, когато електроенергията много поскъпна. Заради скъпия ток беше въведен таван на цените на електроенергията и за фирмите. А сега предстои регулираните цени на тока за бита да бъдат премахнати.

Явор Куюмджиев, енергиен експерт: Въпрос за 1 милион долара е каква ще бъде цената на тока от 1 юли

ЕРП-та ще започнат да купуват на пазарни цени, които днес например са около 150 лв. за мегаватчас, и ще продават на гражданите на фиксирани цени, които от 1 юли тази година ще бъдат определяни не от КЕВР, а от Министерски съвет. Какви точно ще бъдат цените, когато тази система започне да работи, никой не знае. Както се казва, това е въпрос за един милион долара – каква ще бъде цената на тока от 1 юли. Регулираната цена на тока за бита в момента е близо 15 ст. за киловатчас.

Ако ЕРП-та днес купуваха на пазарни цени и продаваха на регулирани, нямаше да губят нищо и нямаше да печелят нищо, тоест те ще купуват на 15 ст. и ще продават на 15 ст. Но ако през месец юли пазарната цена е 20 ст., те ще губят по 5 ст. на киловатчас продадена електроенергия.

Ако това се случи, в Закона за енергетиката е предвидено да получават компенсации от Фонд “Сигурност на електроенергийната система”. За гражданите на практика нищо няма да се промени, освен ако Министерският съвет или Народното събрание не вземат решение за увеличаване на регулираната цена. Но е много странно на какви принципи ще бъде определяна регулираната цена на електричеството.

Фондът “Сигурност на електроенергийната система” има два основни източника на приходи. Първият е продажбата на квоти въглеродни емисии. Държавата получава от Европейската комисия определени квоти за въглеродни емисии, които се дават на фонда. Той ги продава на международните пазари по актуалните пазарни цени.

От там получава част от приходите си. Другата голяма част от приходите получава от 5-процентна такса от приходите от продажби на всички производители на електроенергия в България плюс “Булгартрансгаз”, плюс Електроенергийния системен оператор. Във фонда обикновено има по 2-3 милиарда лева.

От тези пари ще бъдат компенсирани ЕРП-та. Предполагам на края на всеки месец те ще пускат някакви декларации колко пари са загубили от купуване на пазарни цени и продажба на регулирани цени. Това ще доведе до друг проблем – тези пари на ЕРП-та ще бъдат затворени за един месец, което ще доведе до финансови разходи за тях. Защото ще продават електроенергия, а ще получават парите по-късно. Въпросът е за колко време фондът ще им превежда компенсациите.

Друг проблем, който съществува, е дали ще стигнат парите във фонда. Защото от този фонд финансират много неща. Първо финансират американските централи за изкупуването на ток по гарантирани цени – едната ще отпадне до края на този месец, но другата продължава да работи. От фонда финансират договорите на ВЕИ-та, сключени преди 2012 г., които са 20-годишни и са за задължително изкупуване на електроенергията на доста високи цени. Има някои договори за 800 лв. за мегаватчас за някои слънчеви централи, най-първите.

Най-първите такива договори ще започнат да изтичат 2028 г., а последните – през 2032 г. Третото нещо, което финансират от този фонд, е подкрепата на бизнеса за цените на тока, когато надвишават 200 лв. за мегаватчас на пазара на едро. Като към това добавят и разходи за компенсации на загубите на ЕРП-та, нямам идея дали ще стигнат парите. Ако не стигнат, вероятно ще трябва да се взима решение за вдигане на капитала на фонда, които пари ще дойдат от бюджета, тоест от всички нас.

Пазарът на електроенергия е непредвидим. За второто тримесечие пазарната цена се очаква да бъде по-ниска от регулираната за домакинствата. В такава ситуация ЕРП-та биха печелили пари, които трябва да внесат във фонда.

Микроблейдинг

ИЗТОЧНИК:Министерски цени: От 1 юли ще плащаме тока по нови правила!

ПРОЧЕТИ

Back to top button