ИКОНОМИКА

Тока също скача, тези цени ще ви изплашат

В пазарния сегмент „Ден напред“ на Българската независима енергийна борса (БНЕБ) общото количество изтъргувана електроенергия за август e 2 349 406 мегаватчаса (MWh), което e с 8,4 процента по-малко спрямо предишния месец и с 9 процента повече спрямо същия на миналата година. Това съобщават от БНЕБ в месечния си бюлетин.

Средната месечна цена за базов товар е 846,59 лв. или с 33,9 процента по-висока от юлската.

Средната месечна цена за базов товар електрическа енергия на БНЕБ се движеше около 430 евро и е най-ниската за пореден месец в региона. Следват я средната месечна цена на регионалната борса HenEx (Гърция) – около 436 евро, и на OPCOM (Румъния) – около 490 евро. Най-висока е била средната цена на HUPX (Унгария) – около 495 евро.

Топ 3 най-активни участници на пазар „Ден напред“ през август по нетни търгувани количества включва: АЕЦ „Козлодуй“ ЕАД, „Национална електрическа компания“ ЕАД, „ЕВН Трейдинг Саут Йист Юръп“ ЕАД.

В пазарния сегмент „В рамките на деня“ общото количество изтъргувана ел. енергия за месеца e 95 745 MWh, което е с 10,2 процента повече спрямо предходния и с 11,8 процента по-малко спрямо същия месец на 2021 година.

Месечната среднопретеглена цена е 888,02 лв. или с 33,9 процента по-висока спрямо юли.

В топ 3 най-активни участници на пазар „В рамките на деня“ през август по нетни търгувани количества влизат: „Номад Енерджи Къмпани“ ЕООД, „Енерджи Съплай“ ЕООД, „Енерго-про Енергийни услуги“ ЕАД.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button

����� ������

�������� �� ����

������ �� �������