ИКОНОМИКА

Това са трите причини за нечовешката инфлация в България, ще става и по-зле, ако…

„Три са причините за високата инфлация у нас. А огромната спекула е в основата на инфлацията“, това заяви макроикономистът и д-р на ик.н. Величка Рангелова, която е бивш заместник-директор на Националния статистически институт (НСИ), цитирана от Епицентър.бг.

„Последствията от пандемията, войната и взрива на енергийните продукти предизвикаха мощни инфлационни процеси в целия свят.

У нас инфлацията е /14,9%/ за юли на годишна база по хармонизирания индекс на Европейския съюз (ЕС), а по обикновения индекс е 17,3%., или с 2,4 % повече.

Последният индекс е по-аналитичен и по достоверен. Инфлацията у нас е доста по-висока в сравнение с другите страни в Европейския съюз. Средно за всички страни от ЕС инфлацията за юни на годишна база по хармонизирания индекс е 9,8%. Ние сме на пето място по висока инфлация на годишна база в сравнение с другите страни от ЕС. Франция и Малта са с 6,8% инфлация“, казва макроикономистът.

Ето какво още заяви д-р на ик.н. Величка Рангелова:

„Причините са три:

1.У нас има огромна спекула и това е най-важната причина;

2.Нашата продукция е по-енергоемка, в сравнение с другите страни;

3.Правителствата не вземат никакви мерки против спекулата. По време на великата депресия през 1929 г. е бил приет закон за спекулата, чрез който са се конфискували капиталите от спекулата у нас. В министерството на търговията е имало дирекция цени, където при производството на нови стоки са се доказвали от производителя разходите и се е одобрявала цената.

При нас сега е посттоталитарна икономика на държавни и частни монополи и сдружения /олигополи/, които си съгласуват цените помежду си. В развитите страни има мощни антитръстови закони. Малките магазини определят цените, като наблюдават цените на съседните магазинчета.

Фактически няма пазарна икономика, нито свободна конкуренция. Създадената антимонополна агенция и антимонополни закони практически не работят. Контролните органи също са корумпирани, както и административните органи или така наречената малка корупция.

Липсата на каквато и да е регулация и контрол води до хаос и огромна спекула при стоките от първа необходимост.

0-tab-1

Инфлацията за всеки човек е различна в зависимост от това какви стоки потребява. Най-голяма е инфлацията за бедните, тъй като те потребяват само основни хранителни продукти и енергия за отопление, а техните цени са повишени най-много.

На годишна основа за юли месец хранителните стоки са повишени с 23,6 %, в т. ч хляб и зърнени храни с 35,4, месо и местни продукти – 20,6%, мляко и млечни продукти и яйца-29,3%, животински и растителни мазнини-44,2%, зеленчуци -21%, твърди горива-60,1%, газообразни горива-124,1%, топлоенелгия-21%.

Грубата сметка показва, че стоките от първа необходимост, които потребяват най-бедните над 1 милион хора са увеличени средно с 24,9% и до края на годината повишението ще стигне до 30%, ако цените на енергията се задържат на тия нива.
Моделите, по които са направени прогнозите са статистически надеждни и може да им се доверим.

Според прогнозата до края на годината цените на месото и местните продукти ще се повишат до 27%, при условие, че се задържат на тези нива енергийните цени.

По цените може да се види къде е налице най-голямата спекула. Защо цените на сиренето и кашкавала се увеличиха около 50%? Ясно е, че е налице огромна спекула. Цяла България сега е засадена със слънчоглед. Защо? Заради спекулативните цени на олиото, които се повишиха 3 пъти.

Само с повишаване на лихвите на банките инфлацията няма да бъде спряна и ще продължи и следващата година.

Цените на стоките са в строги пропорции и когато цените на една значима част от стоките се повишат, то цените на всички останали стоки също се повишават със същите темпове в по-дълъг период от време.

Животните сега пасят и нямат нужда от енергия. При производството на сирене не се използва енергия. Петролни продукти се използват само за доставката. Защо цената на сиренето се увеличи с 50%, а не с 20%? Спекула!

Така например на пчелите нито на пчеларите е необходима енергия за производството на мед, но цената на меда се повиши с над 20%. Защо? Защото пчеларят трябва да си купи по-скъп хляб, по-скъпо сирене и т. н. и естествено той повишава цената на своя продукт, за да оцелее. На всички стоки на които не са повишени цените, поради това , че не са от първа необходимост в необозримо бъдеще ще бъдат повишени.

Антиинфлационни мерки:

1. Трябва да бъдат овладени цените на енергийните стоки чрез централизирани мерки. Стоковата борса, която ни налага ЕС не може да работи нормално в мафиотска икономика. Борсите са за нормални пазарни икономики и при липса на дефицит от стоките на борсата.

2. Спиране на износа на енергийните стоки.

3. Повишаване значимо на лихвите по кредити и депозити, за да се намали натискът на пазара от мафиотските пари.

4. Замразяване временно на някои цени. В САЩ при 7% инфлация се прилага мощна антиинфлационна програма , в т. ч. и замразяване на цени. Във Франция при 2% инфлация се компенсират най-ниските доходи.

5. Компенсиране на доходите с инфлацията, за да не се намали потреблението на населението , съответно производството и брутния вътрешен продукт и да спре обедняването. Стефан Софиянски като служебен министър председател повиши пенсиите 5 пъти , а заплатите 7 пъти, овляда 570 % инфлация и завърши с отрицателна инфлация от минус 2% само за 3 месеца.

Според носителят на Нобелова награда Милтън Фридман, ако цените и доходите се повишат с еднакъв темп, то икономиката продължава да работи без сътресения, но спестяванията и кредитите се обезценяват и съответно действието им е антиинфлационно, т.е намаляват покупателната сила на паричната маса.

6. Ако не бъдат взети сериозни мерки, то инфлацията ще продължи и през следващата година и ще се превърне в стагфлация. Когато няма достатъчно търсене и ниско потребление, фирмите не могат да си продадат стоките , те намаляват производството , но повишават цените , за за оцелеят. От септември тази година ще има нов инфлационен шок при хранителните стоки. Тази година се сееше, жънеше, мелеше с много високи цени на енергийните ресурси, а и недостига на световните стокови борси ще повиши цените на зърното и от там по веригата на много стоки на преработващата промишленост.

7. Цените на енергийните ресурси влияят на цените на всички стоки , както курсът на долара 1991г и 1997 г.

8. Изключено е да се надяваме на намаление на цените на стоките , дори и цените на енергията да се успокоят. Цената на петрола на борсата преди години беше достигнала до 150 долара на барел и тогава в София цената на билата за градския транспорт се повиши на 1,60 лв. След това цената на петрола намаля до 30 долара на барел но цената на билета остана 1,60 лв.

9. За да се спре обедняването трябва адекватна компенсация на доходите.

10. НЕОБХОДИМ Е СИЛЕН АДМИНИСТРАТИВЕН КОНТРОЛ НА СПЕКУЛАТА.
Ситуацията е много трудна поради факта , че причините са и глобални, не само национални.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button

����� ������

�������� �� ����

������ �� �������