СВЯТ

Гърция с голяма промяна, ще сте под ударите на закона, ако…

Часовете на тишина в Гърция се промениха от 1 октомври и за тези, които не знаят, нарушаването на спокойствието е престъпление. Властите прилагат бърза процедура, предвидена в Наказателно-процесуалния кодекс на нарушителите.

Съгласно полицейска заповед от 1996 г. обичайните часове за тишина през зимния сезон са, от 15:30 до 17:30 и от 22:00 до 07:30.

Зимното часово време започва на 1 октомври и завършва на 31 март.

По време на общите часове за тишина се забранява работа или други дейности, които създават шум. В изключителни спешни случаи, които не търпят отлагане, със специално мотивирано разрешение от началника на съответното полицейско управление може да се разреши извършването на работа, особено от обществено-полезен характер, която причинява шум.

Забранява се използване на музикален инструмент или радио или телевизор с висока сила на звука, викове, шумни танци и всякакви други шумни събития в жилище или други частни помещения. Шумни игри в кафета, зали за боулинг или други обществени центрове, както и викове и дискусии на висок тон на посетителите на тези центрове.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button