ЗДРАВЕ

Дължи ли диабетик такса за издаването на протокол за лекарства?

Каква сума трябва да се заплати от пенсионер, диагностициран с диабет тип 2, за издаването на протокол, с който да си купува лекарствата по Здравна книжка? Майка ми заплаща по 10 лева за издаване на протокола при ендокринолог? Редно ли е това?

Димитрина Желязкова, гр. Велико Търново

Здравноосигурените не заплащат за „издаването на протокол“. Те дължат на лекаря само законово установената потребителска такса за преглед в размер 2.90 лв. или 1 лев, ако отговарят на условията за навършени стаж и възраст и ако не са освободени от нея.

В Списъка със заболявания, при които здравноосигурените са освободени от заплащане на такса по чл.37, ал.1 от ЗЗО, са посочени диагнози със съответните кодове по МКБ-10, които освобождават диабетиците от заплащане на потребителска такса: „Захарен диабет с бъбречни усложнения“ (Е10.2N08.3 – Е14.2N08.3); „Захарен диабет с очни усложнения“ (E10.3H36.0 – Е14.3H36.0); „Захарен диабет с неврологични усложнения“ (E10.4G63.2 – Е14.4G63.2) и „Захарен диабет с периферни съдови усложнения“ (E10.5 – Е14.5). 

Пациенти с „Инсулинозависим захарен диабет”, които имат усложнения, също са освободени от потребителска такса. Тези с инсулинозависим диабет, но без усложнения, следва да я заплатят. Всички здравноосигурени, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност, не заплащат потребителска такса.

Микроблейдинг

ПРОЧЕТИ

Back to top button