ЗДРАВЕ

Каква потребителска такса дължа, ако съм работещ пенсионер?

Днес посетих личния си лекар за преглед. Поискаха ми да заплатя вместо един, три лева потребителска такса, защото съм работещ пенсионер. Правилно ли е това? Бих искала да знам основанието, на което трябва да заплащам пълна такса.
Стоянка Крумова, гр.

Велико Търново

Само пациентите, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, заплащат за всяко посещение при лекаря, при лекаря по дентална медицина или на лечебното заведение сума в размер 1,00 лв. съгласно Постановление на Министерския съвет за определяне размера на сумите, заплащани от здравноосигурените пациенти за посещение при лекар, лекар по дентална медицина и за болнично лечение.

Законодателят не поставя ограничения за тези, които са се пенсионирали и които работят на трудов договор.

Следователно, съгласно постановлението на Министерския съвет, потребителска такса от 1 лев заплащат всички пациенти, които са упражнили правото си на пенсия за осигурителен стаж и възраст, включително използвалите възможностите за ранно пенсиониране, а не само за навършилите общоприетата пенсионна възраст за мъже и за жени.

ПРОЧЕТИ

Back to top button