ЗДРАВЕ

Изследването на витамин D покрива ли се от НЗОК?

Интересува ме дали изследването за витамин D се заплаща от НЗОК? Ако отговорът е „да“, кой лекар може да издаде направлението?

Станислава Димова, гр. Стара Загора 

НЗОК заплаща високоспециализираното изследване „Витамин D“ (с код 10.81) от пакет „Клинична лаборатория“ на основание издадено „Направление за медико-диагностични изследвания“ (бл. МЗ-НЗОК №4) от лекар-специалист от извънболничната помощ, сключил договор с НЗОК/РЗОК.

Всеки специалист би могъл да издаде направление, по преценка и при необходимост.

ПРОЧЕТИ

Back to top button