ЗДРАВЕ

Колко направления за УНГ специалист ми се полагат?

През какъв период личният лекар може да ми дава направление за УНГ, тъй като имам проблем с често събиране на церумен?

Руска Андреева, гр. Ямбол

В нормативната уредба не е записан точно определен брой направления, който здравноосигуреният може да ползва в рамките на календарната година.

Преценката за издаването на направления е на лекаря, в зависимост от здравословното състояние на пациента, напр. дали става дума за спешно състояние или то търпи отлагане.

НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на институцията, приет от Народното събрание.

Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат различни показатели: диспансерни пациенти по диагнози, възраст, хронични заболявания и други особености, обуславящи потреблението на здравни услуги.

В случай на необходимост от още направления, лекарят може да подаде заявление до РЗОК за отпускане на допълнителни, към вече определените му за тримесечието. Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение, което издава личният лекар към специалист, е валидно до 30 календарни дни от издаването му

. Срокът за извършване на вторични прегледи от специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът определя колко вторични прегледа да извърши, като техният брой се определя в рамките на 30 дни от извършването на първичния преглед при него, в зависимост от необходимостта на провежданото лечение.

Когато не са изминали 30 дни от първичния преглед при него, може да го посетите, без да е необходимо да вземете ново направление от личния лекар.

ПРОЧЕТИ

Back to top button