ЗДРАВЕ

Какво включва първичният преглед с направление при невролог?

Имам издадено направление за преглед при лекар, специалист по неврология. Интересува ме какви дейности са включени в цената на прегледа, по-конкретно Електромиография, Доплер и изследвания за полиневропатия? Посочените изследвания трябва ли да се заплащат от пациента?

Гергана Желева, гр. Плевен

Високоспециализираните медицински дейности (ВСМД) Електромиография (ЕМГ) и Доплерова сонография се заплащат от НЗОК и са включени в пакета на лекаря със специалност „Нервни болести“, като, за да бъдат извършени, той трябва да е сключил договор за изпълнението им.

След преценка на необходимостта от ВСМД специалистът, извършил ВСМД, попълва медицинско направление за високоспециализирани дейности (бл.

МЗ-НЗОК №3А).

Здравноосигуреният пациент заплаща само потребителска такса за прегледа, освен ако не е освободен от нея. Преценката за извършване на посочените изследвания е на лекаря. Те не са задължително включени в прегледа.

ПРОЧЕТИ

Back to top button